Kontakty

Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda
Dobrá Voda u Hořic 210
507 73 DOBRÁ VODA U HOŘIC
IČ: 00125474                                                       DIČ: CZ00125474
Datová schránka ID:                                             mpwcw52

Pracovní doba – všední dny                               7,00 – 15,00

Vedení družstva
ing. Luboš HORNÍK – ředitel                             +420 775 554 144
zdpodchlumi@dobrovodskezeli.cz
Jiří MÁDLE – agronom                                       +420 775 554 146
ing. Vlasta VLÁŠKOVÁ – zootechnik                +420 775 554 147
zootechnik@dobrovodskezeli.cz
Michal CERMÁNEK – skladník                          +420 733 745 735
sklad@dobrovodskezeli.cz
Miloslav ŠVŮGER – výměnné středisko            +420 775 554 150
Pavel KREJČÍ – mechanizátor                            +420 775 554 151
mechanizator@dobrovodskezeli.cz
Iva JONÁKOVÁ – evidence pozemků                +420 775 554 145
jonakova@dobrovodskezeli.cz
Hana ZAPADLOVÁ – účetní                                 +420 775 554 152
uctarna@dobrovodskezeli.cz
                                                              
Středisko zelárna
Telefonní spojení:                                                   +420 493 699 809
Zuzana KORBELOVÁ – vedoucí, odbyt             +420 775 554 153
zelarna@dobrovodskezeli.cz