Kolový traktor pro polní práce

Cílem projektu je snazší zvládnutí prací na vlastní či pronajaté půdě. Pomocí nového kolového traktoru bude docíleno většího pohodlí při práci zaměstnance, dojde ke snížení provozních nákladů stroje, ke snížení spotřeby náhradních dílů i potřeby servisů. Dojde ke zlepšení produktivity práce, půda nebude příliš utužována. Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index cs.htm