Návěsy pro vývoz cukrovky Dobrá Voda

Cílem projektu je investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů a modernizaci a ke zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby – sklizené cukrové řepy, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů. Pořízení speciálních mobilních strojů – 2 velkoobjemových návěsů pro vývoz cukrové řepy z pole. Kromě ekonomického přínosu má projekt pozitivní dopad na životní prostředí.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index cs.htm

a

CZ_RO_B_CPRV_logo