Historie

  • Dobrovodské zelí bylo vyšlechtěno roku 1939 na Vyšší hospodářské škole v Hořicích dobrovodským rodákem, známým šlechtitelem zeleniny Jaroslavem Pourem (24. 11. 1914 – 23. 11. 1995). Ve stejném roce byly registrovány dvě odrůdy bílého zelí: Pourovo polopozdní a Pourovo pozdní. V roce 1960 přibyla ještě odrůda červeného zelí Pourovo červené. Všechny odrůdy předal Jaroslav Pour bezplatně státu. V dnešní době jsou všechny tři odrůdy registrovány u ÚKZÚZ a jsou obsaženy i v Společném katalogu odrůd druhů zeleniny zemí EU.
  • Naše družstvo je známým producentem Dobrovodského bílého a červeného kysaného zelí.
    Pěstování kruhárenského zelí má v Dobré Vodě dlouholetou tradici.
  • Produkce kysaného zelí je zde známa již ze třicátých let 20. století, od r.1984 zpracováváme kysané zelí v nových provozech. Dnes se pěstuje zelí z přímých výsevů na ploše 20 – 30 ha.
  • Vyrábíme kysané zelí z vybraných odrůd hl. zelí, pěstovaných v ekologicky čistých podmínkách Podkrkonoší.