Hloubkový diskový podmítač

Cílem projektu je rozvoj rostlinné výroby – investice vedoucí k modernizaci strojového vybavení. Pořízením podpoříme vlastní rostlinnou výrobu i regionální produkty kysané zelí a zelnou šťávu. Pořízený stroj usnadní zapravení posklizňových zbytků. Pod

pora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index cs.htm

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420