home

 21.9.2016 ZAHAJUJEME PRODEJ!

Těšíme se na Vás!

zeli-09b

Spokojený zákazník 2
Sdružení českých spotřebitelů vyhlásilo v roce 2015 již po šesté soutěž s názvem
Spokojený zákazník Královéhradeckého kraje.
Potěšující zprávou je, že mezi deseti oceněnými je i
Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda za kysané Dobrovodské zelí.
Podrobnosti viz. Ocenění….
Děkujeme za důvěru a věříme, že i nadále budete s našimi výrobky a službami spokojeni.
                                                                                                       Kolektiv ZD Podchlumí