Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda

Cílem projektu bylo snížit emise amoniaku na nižší úroveň. Hlavním výstupem projektu jel nákup strojů soužícícíh jako technologická linka na snižování amicí amoniaku, čímž došlo ke zlepšní ovzduší v oblasti realizace projektu. Dalším pozitivním efektem je snížení emisí z provozu techniky, zvýšení bezpečnosti obsluhy techniky, udržitelnost pracovních míst v oblasti.

Projekt svým zaměřením komplexně řešil problematiku odpadového hospodářství v zemědělské výrobě a jeho přínosem je snížení emisí amoniaku.