Pořízení systému (přístroje) pro vyhledávání říjí u jalovic

Cílem projektu je investice v zemědělské výrobě vedoucí ke spolehlivějšímu, časobě méně náročnému a úspěšnějšímu identifikování říje u jalovic. Pomocí vyhledávacího systému říjí bude rovněž docíleno větší pohody zvířat, která nebudou rušena v době běžného odpočinku z důvodu sledování a hlídání případných říjí.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index cs.htm