Dotace

PRV           SFŽP

PRV – MAS

Pořízení FVE ZD Podchlumí Dobrá Voda byl spolufinancován EU

Název FVE ZD Podchlumí Dobrá Voda
Číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002229
Popis Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 138,6 kWp na střeše objektu Zemědělského družstva Podchlumí Dobrá Voda v Dobré Vodě u Hořic, č.p. 210, sloužící pro vlastní spotřebu areálu společnosti. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
Zdroj dotace Dotace z Národního plánu obnovy
Komponenta 31.3 Přechod na čistší zdroje energie
Výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva